Frankrike och Sverige samarbetar i Trident Juncture [fr]

Trident Juncture 18 är en militär samarbetsövning mellan Natos 31 medlems- och partnerländer. Den genomförs under hösten och ska testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force (NRF). Frankrike kommer att samordna detta 2022.

Trident Juncture består av en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14 till 23 november. Övningen är utritad efter det scenario där gemensamt försvar är nödvändigt, med utgångspunkt i artikel 5 i Atlantpakten.

Trident Juncture - PNG

Trident Juncture 18 är den mest omfattande övning som genomförts inom Atlantpakten på 10 år. 45 000 personal, 150 flygplan, 70 fartyg och 10 000 militärfordon sätts i bruk med insatser på land, till havs och i luften. Även cyberförsvar testas. De flesta landmoment sker i centrala Norge. Insatserna på vatten är förlagda på Nordatlanten och Baltiska havet. Flygövningarna sker i norskt, svenskt och finskt luftrum. Frankrike deltar med 3 000 personal.

Trident Juncture - PNG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp