Frankrike ger en miljard dollar till kampen mot klimatförändringarna [fr]

Den 23 september 2014 hölls ett högnivåmöte om klimatförändringar under FN:s generalförsamlings 69:e session, med syfte att befästa staternas engagemang och höja ambitionsnivån för att kunna nå en historisk överenskommelse under klimatkonferensern COP21 som äger rum i Paris 2015.

125 statschefer närvarade under högnivåmötet. Två dagarna före det ägde rum samlades tusentals personer på olika städer runt om runt världen i en klimatmarch för att sända en stark signal till de politiska beslutsfattarna. Högnivåmötet i New York har redan gett konkreta resultat. President François Hollande har uttalat att Frankrike kommer bidra med en miljard dollar till FN:s Klimatfond (GCF).

Utdrag ur president François Hollandes tal under klimatmötet i New York den 23 september 2014:}

"Vi tror att vi har tid att lösa klimathotet, men idag är det bråttom.

Koldioxidhalten i atmosfären nådde rekordnivåer under 2013. Klimatförändringarna är inte längre en hypotes, utan vi vet med säkerhet att de blivit verklighet. Den globala uppvärmningen hotar fred och säkerhet. Klimatförändringarna det främsta skälet till omflyttningar, framför massflykt framtvingad av krig.

Alla typer av insatser måste alltså genomföras för att drastiskt minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten, så att vi håller den globala uppvärmningens ökning under två grader.

Just nu diskuterar det franska parlamentet ett lagstiftningsförslag om en energiomställning. I förslaget anges bland annat omfattningen av de energibesparingar som ska uppnås till 2050, en minskning av Frankrikes utsläpp av växthusgaser med 40 procent samt målet om 32 procent förnybar energi till 2030.

FN:s klimatfond är ett nytt sätt att hantera klimatfrågan för oss och vi vill stödja det. Frankrike bidrar därför med en miljard dollar under loppet av de kommande åren.

Klimatfonden kommer att hjälpa länder att investera i sin energiövergång. Samma möjlighet gäller företagen. Klimatfonden är även en tillväxtmöjlighet, en solidaritetshandling och en tillgång för den globala ekonomin i omställningen mot en ny utvecklingsmodell.

JPEG

Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius närvarade under klimatveckan i New York. Då gick han även sida vid sida med Al Gore och Ban Ki-Moon under klimatmarschen. Via en kommuniké meddelade han hur stort genomslag klimatmarschen fått.

Foto: Frankrikes ständiga representation vid FN

Mer information om Frankrikes arbete gällande klimatförändringarna: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement/actualites-2014-liees-au/article/climat-marche-citoyenne-en-faveur

Mer information om klimatkonferensen COP21: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/conference-paris-climat-2015-cop21/

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp