Frankrike satsar på att stärka kvinnligt entreprenörskap [fr]

Inför insikten att kvinnor i Frankrike endast utgör 30 % av landets nya företagare presenterade regeringen en plan för att utveckla kvinnors entreprenörskap den 27 augusti 2013. Syftet är få Frankrike att utvecklas på detta område. Under 2011 hade mindre än 3% av fransyskorna mellan 18-64 år skapat ett företag eller stod som ägare till ett nyligen skapat företag, mot 4,5% i Tyskland, 5,2% i Storbritannien och mer 10% i USA.

Planen "Kvinnors företagande. Möjligheter för kvinnliga entreprenörer. En nyckel till konkurrenskraft och sysselsättning" har ett tydligt mål: öka antalet kvinnliga företagare i Frankrike med 10 % .Målsättningen är alltså att antalet kvinnliga entreprenörer ska utgöra 40 % till 2017.

Planen har tre huvuddelar:

1.Ökad medvetenhet, vägledning och information

2015 organiserades en tema-vecka för att öka kunskapen och medvetenheten kring kvinnligt entreprenörskap tillsammans med organisationen ” 100 000 entrepreneurs” i skolor, universitet och utbildningsinstitutioner. Satsningen nådde mer än 10 000 ungdomar i 2015.

2.Stärkt stöd till kvinnliga företagare

År 2015 undertecknade 14 stödnätverk , allmänna eller specialiserade - för kvinnor, kvinnor över 45 år, kvinnor i den digitala sektorn - ett avtal för att främja kvinnligt entreprenörskap.

3.Underlätta finansiering

En garantifond erbjuder kvinnor en säkerhet för att få lån från banker. 2015 ökade taket för garantifonden från 27.000 € till 45.000 €. Fyra banker har ingått avtal med staten för att förbättra uppföljningen.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp