Frankrike stödjer en universell avkriminalisering av homosexualitet (17 maj 2016) [fr]

Frankrike beklagar att de männskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBTQ) ännu inte alltid efterlevs fullt ut, och att det fortfarande förekommer trakasserier, tortyr, godtyckliga arresteringar samt avrättningar.

Avkriminalisering av homosexualitet är en prioriterad fråga för Frankrike. Idag bestraffas homosexualitet fortfarande i 76 stater och i 10 stater döms människor till döden på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Den rådande situationen är oacceptabel då den utgör brott mot de mänskliga rättigheterna.

Frankrike stödjer alla åtgärder som främjar kampen för att människors olikheter ska respekteras. Tillsammans med civilsamhället arbetar Frankrike aktivt för att en universell avkriminalisering av homosexualitet ska få så stort stöd som möjligt bland FN:s medlemsstater.

JPEG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp