Frankrike uppmanar USA att stanna kvar i Parisavtalet

Kommuniké från miljödepartementet om vikten av att USA fortsätter att respektera sitt åtagande i Parisavtalet.

USA står för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser och är en central partner i att implementera det världsomspännande Parisavtalet.

Genom att hålla fast vid avtalet kommer USA att visa att man är medveten om att det är bättre att göra något än att göra inget när det gäller att kämpa mot klimatförändringar, och att man bidrar till den globala rörelsen för grön tillväxt, som förbättrar ekonomi och ekologi genom att öppna upp för historiska möjligheter inom industri och handel för jobb i energiövergångssektorn.

Framgången för de gröna obligationer som Frankrike har utfärdat för att stödja sin miljöpolitik visar entusiasmen världen över för projekt och program för energieffektivitet, gröna transporter och förnybar energi.

USA måste bekräfta de klimatåtaganden att minska sina utsläpp av växthusgaser som man uttalade i Paris i december 2015.

USA är en central partner i flera klimataktionskoalitioner, i synnerhet Innovationsuppdraget, Globala alliansen för bygg och konstruktion, Globala geotermala alliansen och Initiativet för förnybar energi i Afrika.

Miljöminister Ségolène Royal välkomnar beslutsamheten hos många aktörer i USA att gå vidare och vidga sina åtaganden för klimatet:

  • Tio stater har själva åtagit sig att sätta pris på koldioxidutsläpp, inklusive Kalifornien som är medlem i Carbon Pricing Leadership Coalition
  • Åtta stater tillhör Internationella alliansen för fordon med nollutsläpp
  • Många amerikanska städer är engagerade i ”Compact of Mayors”, som initierades av Michael Bloomberg
  • Under COP22 skrev mer än tusen företag och investerare på uppropet “Business Backs Low Carbon USA” för en ekonomi med låga koldioxidutsläpp
  • Den 26 april skrev 13 viktiga grupper till president Trump och manade honom att stanna kvar i Parisöverenskommelsen.

(Bild på skorstenar: Gianluca di Natale CC BY-ND 2.0)

Senast uppdaterad 15/05/2017

Upp