Frankrikes EU-minister om valet i Storbritannien. Utdrag ur intervju med RFI/TV5Monde (10 maj 2015)

Frankrikes EU-minister om valet i Storbritannien den 7 maj 2015.

”I tur och ordning får väljarna i vart och ett av Europeiska unionens 28 länder säga sitt. Vi respekterar självklart valen de gör, och Frankrikes president François Hollande ringde David Cameron för att gratulera honom till valsegern. Han föreslog att David Cameron skulle komma till Paris efter att han bildat sin regering, bland annat för att tala om de samarbeten som inom många områden för oss närmare varandra. Jag tänker till exempel på de samarbeten som rör energi, forskning och försvar. Storbritannien är också förmodligen det land dit flest unga franska studenter kommit för att utbilda sig.

Storbritannien är verkligen ett land som står oss mycket nära. Samtidigt finns EU-frågorna där, med perspektivet om en folkomröstning. Det måste man alltså prata om. Man måste lyssna till folket, till människor som gör sina röster hörda. Man måste ta hänsyn till de önskemål som framförs av de brittiska väljarna men samtidigt inte upplösa unionen. EU får inte fragmentiseras.

Jag tror att David Cameron själv kan använda sig av sin breda majoritet för att övertyga britterna om att det ligger i Storbritanniens intresse att stanna kvar i Europeiska unionen, precis som det ligger i Europeiska unionens intresse att Storbritannien förblir medlem.

EU:s funktion kan förbättras. Man talar exempelvis ibland om förenklingar för att undvika att det blir för mycket byråkrati, men man bör inte ifrågasätta unionens grundläggande principer, som den fria rörligheten, eller de gemensamma politikområdena, som den gemensamma jordbrukspolitiken. Ett enskilt land kan inte ifrågasätta de andras vilja att fortsätta tillsammans för att anta de stora utmaningar vi står inför, utmaningar som gäller säkerhet, fred, energi och klimat liksom globaliseringen.”

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp