Frankrikes bistånd ökar

Frankrike gav mer i bistånd förra året än 2015 och budgeterar för ytterligare ökningar de närmaste åren. Kampen mot klimatförändringar är ett prioriterat biståndsområde.

OECD har nyligen publicerat preliminära uppgifter om officiellt bistånd för 2016. Det franska officiella biståndet har ökat och ligger på 8,6 miljarder euro eller 0,38 procent av bruttonationalinkomsten, jämfört med 8,15 miljarder euro eller 0,37 procent av bruttonationalinkomsten 2015. Ökningen var störst inom bilateral hjälp (upp 6 procent) i form av lån från franska biståndsmyndigheten (AFD) och finansdepartementet (Trésor).

Frankrike förblir en av världens ledande biståndsgivare sett till den totala storleken på biståndet, en femteplats efter USA, Tyskland, Storbritannien och Japan.

Frankrikes insatser för att stödja de fattigaste länderna är stabila, med en femtedel av det bilaterala biståndet avsatt för de minst utvecklade länderna. Andra prioriterade områden för det franska biståndet är Afrika och kampen mot klimatförändringar.

Under 2017 kommer de finansiella resurserna för utvecklingshjälp att öka ytterligare. Den stora ökningen som röstades igenom i budgetförhandlingarna (nära 400 miljoner euro) bör öka biståndet till mer än 0,4 procent av bruttonationalinkomsten. Denna ökning beror delvis på AFD:s institution för sårbarhetsminskning och krishantering.

Frankrike fortsätter därmed att respektera sitt åtagande från 2015 om att förbättra de offentliga finanserna för att stödja hållbar utveckling, genom att öka utvecklingsmyndighetens årliga anslag med 4 miljarder till 2020, varav hälften till kampen mot klimatförändringar, och den årliga summan av bilaterala bidrag med nära 400 miljoner euro.

(Bilden på matutdelning kommer från USAID US Agency for International Development)

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp