Frankrikes handelsminister Nicole Bricq träffade Ewa Björling [fr]

Frankrikes handelsminister Nicole Bricq besökte Stockholm den 2 september 2013 för överläggningar med sin svenska kollega handelsminister Ewa Björling. Aktuella frågor om internationell handel diskuterades, bland annat frihandelsavtalet mellan EU och USA.

JPEG
Nicole Bricq och Ewa Björling. Foto: Karin Nylund/UD

0 Besöket blev också ett tillfälle att främja och presentera det franska utbudet på handelsområdet med potential att öka handeln mellan Frankrike och Sverige. Fokus låg främst på livsmedel, bland annat med tanke på att Sverige är värd för "Bocuse d’Or" 2014, men även sektorer med anknytning till hållbar utveckling i stadsmiljö. Nicole Bricq träffade svenska och franska aktörer inom miljö- och stadsutveckling och besökte den hållbara stadsdelen Norra Djurgården.

JPEG
Nicole Bricq och Frankrikes ambassadör i Sverige, Jean-Pierre Lacroix, välkomnar franska företag på Frankrikes residens under en mottagning.

JPEG

Senast uppdaterad 19/03/2014

Upp