Frankrikes regering öppnar en internetsida om abort (26 maj 2014)

Garantera möjligheten att genomföra abort är en prioriterad fråga för den franska regeringen. I januari blev abort kostnadsfritt för alla kvinnor. I mars ökades ersättningen för att motarbeta att läkare avsade sig ingreppet.

IVG.gouv.fr : le site officiel - JPEG
ivg.gouv.fr : Franska regeringens nya internetsida ger objektiv och lättillgänglig information om abort

Många webbplatser fortsätter med oacceptabla metoder att sprida falsk information om abort, vilket förnekar kvinnor rätten att kontrollera sina egna kroppar. Detta är anledningen till att den franska regeringen i dag har skapat webbplatsen ivg.gouv.fr.

Sidan förser kvinnor med lättillgänglig och objektiv information som hjälper dem fullfölja sitt beslut vid en oönskad graviditet. Webbplatsen är ett steg närmare den verkliga garantin till abort, vilket är en rättighet och inte en förmån.

Dessutom har den franska jämställdhetslagen skärpts ytterligare. Numera är det inte bara brottsligt att hindra abortingrepp, utan även att undanhålla information från människor som söker information om abort.

Senast uppdaterad 03/10/2016

Upp