Seminarium om Parisavtalet och hur klimatmålen ska implementeras (10 juni 2016) [fr]

Handelsavdelningen på Frankrikes ambassad i Sverige och tankesmedjan Global Utmaning organiserade ett seminarium om Parisavtalet och hur klimatmålen ska implementeras den 10 juni 2016.

Seminariet tog upp näringslivets, samhällets och civilsamhällets ansvar och åtgärder för att implementera Parisavtalet.

Frankrikes ambassadör i Sverige Jacques Lapouge talade om prioriteringarna för det franska ordförandeskapet inför COP21 och kommande etapper i implementeringen av Parisavtalet. Marockos ambassads chargée d’affaires tog upp utmaningar inför det kommande marockanska ordförandeskapet COP22, som klimatfinansieringen och de anpassningar som behövs göras för att minska klimatförändringarna. Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, underströk att man i Bryssel är mån om att ratificera Parisavtalet så snart som möjligt. Anders Turesson, Miljödepartementet och Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, tog upp framsteg som Sverige har gjort efter Parisavtalet, inte minst målet med att bli koldioxidneutralt 2045.

Franska företag som Renault, Crédit Agricole/Amundi och Saint Gobain, och svenska företag som pensionsfonden AP4, Stora Enso, Scania och SSAB, presenterade sina ”gröna innovationer”. Omkring 150 personer deltog i seminariet. Publiken, som bestod av bland annat representanter från civilsamhället, kommuner och ambassader, deltog aktivt i diskussionerna.

Global Utmaning med flera. - JPEG

Senast uppdaterad 27/06/2016

Upp