Fransk-svenskt erfarenhetsutbyte om integration [fr]

Frankrikes ambassad arrangerade tillsammans med tankesmedjan Global utmaning ett seminarium om integration den 11 maj i Stockholm. Syftet var att låta franska och svenska aktörer från offentlig och ideell sektor utbyta erfarenheter om integration, med särskilt fokus på arbetsmarknad och bostäder.

Seminariet inleddes av Frankrikes ambassadör Jacques Lapouge, som berättade om hur Frankrike alltid fokuserat på individers rättigheter och inte gruppers. I fjol genomfördes reformer som innebar att varje nyanländ ska ha en individuell plan för sin integration.

JPEG Anders Kessling

Därefter gav Anders Kessling, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, en bild av situationen i Sverige. Han påpekade att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller integration, även om det finns många utmaningar. Han lyfte exempelvis fram bristen på bostäder och att nyanlända kvinnor inte ingår i arbetskraften i lika hög utsträckning som männen.

Inför det första rundabordssamtalet berättade Charlotte Schneider, projektledare för flyktingar och invandrare i Paris stad, att fokus ofta ligger på att lösa den akuta situationen, att ge tak över huvudet till helt nykomna flyktingar som kanske bosatt sig i en park. Detta eftersom så många av de flyktingar som kommer till Frankrike vill ta sig till Paris. Schneider berättade också att man samarbetar mycket med ideella organisationer, till exempel när det gäller språkundervisning.

JPEG Fr v moderator Alexander Crawford, Charlotte Schneider, Maureen Hoppers och Patrik Derk

Patrik Derk, tidigare vd för bostadsbolaget Telge Hovsjö och numera stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista, underströk vikten av att jobba lokalt och se till att människor blir delaktiga i sitt lokalsamhälle. Han fick medhåll av den tredje deltagaren i samtalet, Maureen Hoppers, som är kommunikationsansvarig på Axfoundation. Hon sa att om man känner stolthet för sitt område är det lättare att känna sig svensk. Axfoundation arbetar med flera projekt där nyanlända och etablerade svenskar skapar nätverk som alla parter har nytta av.

Det andra rundabordssamtalet inleddes med att Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholm, gjorde en jämförelse mellan dagens situation och situationen på 90-talet, när Balkankrigen gjorde att många flydde till Sverige. Han sa staden kan hantera läget, men att den stora utmaningen är när flyktingar och invandrare ska bli självständiga efter den första tiden då de deltar i program och bor i tillfälliga boenden.

JPEG Fr v Alexander Crawford, Mo Sarraf, Vincent Berne och Fredrik Jurnell

Därefter berättade Vincent Berne ifrån den ideella organisationen SINGA om deras projekt där nyanlända får bo hos franska familjer. Det ger dem inte bara ro att söka jobb och permanent boende, utan också ett nätverk.

Tredje deltagaren i samtalet, stadsplaneraren och forskaren Mo Sarraf, pratade om hur städer måste planeras för att motverka segregation. Stadsdelar måste överlappa varandra i stället för att vara som öar där man inte passerar emellan.

Hela seminariet avslutades sedan med att deltagarna fick berätta vad de ville skicka med till det andra landets representanter. De franska deltagarna gav tipset att aktivt samarbeta med ideella organisationer. De svenska deltagarna underströk vikten av det statliga systemet för att fördela nyanlända till alla regioner.

Senast uppdaterad 31/07/2017

Upp