Fransk-svenskt seminarium om förebyggande arbete mot radikalisering (6 april 2016) [fr]

De gauche à droite: Roger Haddad - député, Pierre N'Gahane - secrétaire général du Comité interministériel de la prévention de la délinquance, Alice Bah Kuhnke - Ministre de la Culture et de la Démocratie, Jacques Lapouge - ambassadeur de France en Suède, Hans Ekström - député. - JPEG Från vänster till höger : Roger Haddad - svensk ledamot, Pierre N’Gahane - prefekt och generalsekreterare i ministerkommittén för brottsbekämpning, Alice Bah Kuhnke - Sveriges kultur- och demokratiminister, Jacques Lapouge - Frankrikes ambassadör i Sverige, Hans Ekström - svensk ledamot.

Frankrikes ambassad i Sverige anordnade tillsammans med två svenska riksdagsledamöter, Roger Haddad och Hans Ekström, ett seminarium om förebyggande av radikalisering den 6 april i Sveriges riksdag. På seminariet medverkade Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke tillsammans med flera franska och svenska talare.

Alice Bah Kunk, Ministre de la culture et de la démocratie. - JPEG Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister.

Syftet var att utbyta erfarenheter om radikalisering och att utvärdera och diskutera de åtgärder som utvecklats av respektive länder.

Även åtgärder på lokal nivå diskuterades. Thomas Gustafsson, platschef för Partnerskap Vivalla i Örebro kommun, berättade om Örebros arbete mot radikalisering.

JPEG Från vänster till höger: Thomas Gustafsson - platschef för Partnerskap Vivalla i Örebro kommun, Sébastien Pietrasanta - fransk ledamot, Françoise Pétreault - biträdande chef för avdelningen för skolfrågor vid franska Utbildningsdepartementet, Pierre N’Gahane - prefekt och generalsekreterare i ministerkommittén för brottsbekämpning.

Tre franska experter presenterade aktuella franska åtgärder mot radikalisering: Sébastien Pietrasanta, ledamot av franska Nationalförsamlingen, talade om omfattningen av radikaliseringen i Frankrike och vidtagna åtgärder, Pierre N’Gahane, prefekt och generalsekreterare i ministerkommittén för brottsbekämpning, beskrev hur franska myndigheter arbetar för att effektivt bekämpa radikalisering. Françoise Pétreault, biträdande chef för avdelningen för skolfrågor vid franska Utbildningsdepartementet, presenterade det arbete som pågår i skolorna för att förebygga radikalisering.

Seminariet gav tillfälle att utbyta erfarenheter om franska och svenska strategier för att förebygga radikalisering. Även mer konkreta frågor diskuterades, som varningssignaler för att identifiera radikaliserade individer eller hur man mest effektivt bemöter propaganda på internet och på sociala nätverk.

Evenemanget stärker ytterligare det fransk-svenska samarbetet mot radikalisering. Det är en del av en rad möten mellan länderna de senaste månaderna, som ägt rum bakgrund av den gemensamma deklarationen mellan Frankrike och Sverige som antogs i samband med att Frankrikes premiärminister Manuel Valls besökte Sverige 17-18 september 2015.

Senast uppdaterad 18/01/2017

Upp