Fransk universitetsreform för mer undervisning på engelska [fr]

Den 22 juli antog Frankrike en universitetsreform med syfte att utöka utbudet av utbildningar på engelska. Detta möjliggör för fler utländska studenter att läsa en högre utbildning i Frankrike.

Franska universitet kan nu erbjuda fler kurser på engelska (samt på andra språk än franska), framför allt utbildningar som har ett samarbete med utländska institutioner. De kurser som undervisas av en utländsk lärare kan redan ges på ett främmande språk . Reformen förväntas öka tillgången till utbildning på engelska avsevärt. Redan i dagsläget finns mer än 800 program på engelska.

När förkunskaper i franska inte längre är ett krav för studier i Frankrike, så säger lagen att syftet med högre utbildning är att ge alla elever kunskaper i två främmande språk utöver franska. För internationella studenter innebär detta att alla medel bör användas av universitet för att ge dem möjlighet att lära sig franska eller förbättra sina kunskaper i det franska språket under sin vistelse.

Fransk artikel skriven av L’Institut Français på samma ämne:

Senast uppdaterad 31/03/2015

Upp