Franska regeringen presenterar en nationell cykelstrategi [fr]

I dagsläget motsvarar cykelburen transport enbart tre procent av de dagliga resorna i Frankrike. Den franska regeringen har därför beslutat att viga 350 miljoner euro till en nationell cykelstrategi för ökad cykling. Strategin presenterades av premiärminister Édouard Philippe, miljöminister François de Rugy och infrastrukturminister Élisabeth Borne den 14 september.

Cykelstrategin har fyra fokusområden, vars åtgärder sammantaget väntas öka cyklingen till nio procent år 2024. Det första rör säkerhet, med en mer funktionell, utvecklad och användarvänlig infrastruktur som mål. Några av dessa åtgärder inbegriper att göra gångstråk och övergångsställen mer synliga; att skapa säkra cykelfält vid trafikljus; och att utveckla tvåfiliga cykelbanor i tätbebyggelse.

Det andra fokusområdet är trygghet. För att kunna förebygga brott och stöld föreslår strategin bland annat obligatorisk cykelmärkning.

Strategins tredje fokus handlar om att förstärka positiva trender inom cykling samt om att få fler att ändra sina vanor. Att ta cykeln till arbetet, för att uträtta ärenden och ta sig till aktiviteter bör vara ett lättillgängligt alternativ för alla. Arbetsgivare betraktas ha en nyckelroll i detta, varför flertalet bidrag och skattelättnader för företag har föreslagits. Från år 2020 ska arbetstagare få ett rörelsefrämjande bidrag på upp till 200 euro per år. Vissa cykelrelaterade kostnader blir avdragsgilla, enligt strategin. Dessutom ska företag få ekonomiskt stöd för att tillhandahålla cyklar till sina anställda.

Det fjärde fokusområdet i strategin rör stärkandet av cykelkulturen överlag, med tidig start i barnåren. Detta inbegriper en plan som ska löpa genom samhällsplaneringen i stort, med åtgärder som sträcker sig från informations- och utbildningsinsatser, till planer för säker, cykelburen framkomlighet och rörelsefrämjande insatser inom skolväsendet.

Crédits : A. Bouissou / Terra - JPEG
Crédits : A. Bouissou / Terra

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp