Franskt forskningsteam har utvecklat en teknik för tidig upptäckt av lungcancer (13 november 2014) [fr]

Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i världen. Varje dag avlider tio personer av lungcancer i Sverige och nästan åttio i Frankrike. Tobak är den överlägset största riskfaktorn. Antalet drabbade män har minskat, medan lungcancer ökar stadigt bland kvinnor. De senaste 20 åren har antalet kvinnor som drabbats av lungcancer tredubblats och bland kvinnor i såväl Frankrike som Sverige är nu lungcancer en vanligare dödsorsak än bröstcancer. Forskning och förebyggande arbete mot lungcancer är därför prioriterade områden inom folkhälsan.

Nu har ett nytt test för att upptäcka lungcancer utvecklats av ett forskningsteam under ledning av professor Paul Hofman. Teamet är verksamt vid Universitetssjukhuset i Nice samt Inserm (Frankrikes nationella forskningsinstitut för hälsa och medicin) och publicerade sin studie i den amerikanska forskningstidsskriften PLOS den 31 oktober 2014. Enligt studien kan blodprov påvisa förekomsten av tumörceller flera år innan cancern kan upptäckas via screening. Metoden bygger på ett så kallat ISET-test (Isolation by Size of Tumor Cells) som innebär att cirkulerande tumörceller extraheras ur blodet.

Av de 245 personer som ingick i studien gavs 168 ”riskstatus” för lungcancer. I fem fall upptäcktes tumörceller via testet, trots att lungröntgen inte visade någon avvikelse. Tack vare den tidiga upptäckten kunde patienterna opereras och efter ett år hade ingen fått återfall i sjukdomen. Om resultaten valideras i en större kohort är testmetoden lovande och innebär ett stort framsteg, enligt forskningsteamet i Nice.

Källor

Institut national du cancer (Frankrikes nationella cancerinstitut, information på franska): http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancers-du-poumon/quelques-chiffres

Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6007659

Senast uppdaterad 13/11/2014

Upp