Franskt-svenskt affärsforum (14 september 2015)

I samband med Svenska handelskammaren i Paris 100-årsjubileum anordnades ett fransk-svenskt affärsforum den 14 september 2015 på Grand Hôtel i Stockholm. Evenemanget organiserades av Business France, Business Sweden, Franska handelskammaren i Sverige och Frankrikes ambassad i Sverige och ägde rum i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H. Prins Daniel, Frankrikes ambassadör i Sverige Jacques Lapouge och Sveriges ambassadör i Frankrike Veronika Wand-Danielsson.

Evenemanget riktade sig till företagsledare, investerare, entreprenörer, media, intitutionella samarbetspartners samt aktörer med intresse för marknadens nya teknologi och internationella tillväxtmöjligheter.

Programmet innehöll tal av bland andra f.d. statssekreterare Frank Belfrage och Alexander Husebye, VD för Centrum för Näringslivshistoria samt panelsamtal kring start-up-möjligheter i Frankrike och innovation för klimatvård och social utveckling. Maria Rankka, VD för Stockholms handelskammare, modererade.

Forumet var även ett tillfälle belysa French Tech och Paris French Tech Ticket, ett nystartat program med syfte att attrahera utländska entreprenörer att utveckla sin start-up-verksamhet i Paris.

Senast uppdaterad 18/01/2017

Upp