French-Swedish Business Forum: möte om det franska affärsklimatet [fr]

Den fjärde upplagan av French-Swedish Business Forum, som organiseras av svenska handelskammaren i Frankrike, hölls i Stockholm den 28 september 2017. Business France var partner för evenemanget.

JPEGGîta Paterson, ordförande i Svenska handelskammaren i Frankrike.

Den franska regeringen vill framhäva fördelarna med Frankrike som ett affärsvänligt land. Den nya arbetsmarknadslagen går i den riktningen och har tre nyckelfrågor för affärsvärlden:

  • Den sociala dialogen har förenklats. Företag och anställda har fler möjligheter att bestämma över regler som påverkar dem
  • Företag kommer lättare att kunna anpassa sig till den ekonomiska verkligheten
  • Lagstiftningen har förenklats.

Flera företagare berättade under evenemanget om det affärsvänliga klimat som finns i Frankrike, och som har utvecklats mycket under de senaste tio åren. Anders Bringdal, vd för SeaBubbles (som vi skrev om i somras), en sorts miljövänlig båttaxi, berättade om sina erfarenheter som entreprenör i Frankrike. Han hittade allt nödvändigt stöd från det offentliga ekosystemet (French Tech, BPI…) och pålitlig, kvalificerad arbetskraft.

Frankrikes ambassadör David Cvach avslutade mötet med att beskriva det allt tätare fransk-svenska samarbetet. Sverige är en inspirationskälla för Frankrike i reformerna, påminde han. Potentialen för samarbetet mellan de båda länderna kan utvecklas och en avgörande etapp är när Stefan Löfven och Emmanuel Macron skriver under det strategiska partnerskapet för grön innovation i Göteborg den 17 november.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp