GAFA: Frankrike har beslutat om skatt på teknikjättar

I slutet av 2018 annonserade president Emmanuel Macron att en fransk skatt på teknikjättar skulle införas. Den 11 juli 2019 röstades beslutet igenom i senaten, ett förfarande som tidigare skett i nationalförsamlingen. Därmed blir Frankrike först i Europa att genomföra en skatteåtgärd av den här typen.

Konkret innebär denna åtgärd att de största teknikbolagen som levererar tjänster till franska konsumenter ska betala en skatt på 3 % av sin omsättning. Ett trettiotal andra företag berörs utöver GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), däribland Airbnb, Instagram och Criteo.

Beslutet grundar sig i en analys av värdeskapande, där data beskattats långt lägre än andra andra varor. Utvecklingen har skapat en orättvist och ineffektivt resultat. Med detta som bakgrund har Frankrike framdrivit en nationell digitalskatt. Den har framtagits i väntan på en liknande åtgärd på internationell nivå, vilket OECD arbetar på. När en sådan väl är på plats och har antagits, ersätter den Frankrikes nationella skatt.

Här finns ytterligare information på engelska om den franska skatten på tech-bolagen: https://www.gouvernement.fr/en/tax-on-digital-services-an-efficacious-fiscal-justice-measure

Här finns den franska lagtexten i sin helhet:
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/04/1149_-_dp_-_projet_de_loi_relatif_a_la_taxation_des_grandes_entreprises_du_numerique.pdf

Frankrikes ekonomi- och finansminister Bruno Le Maire skrev en debattartikel om just GAFA i svenska Dagens Industri i november 2018. Där klargör han upprinnelsen till det politiska beslutet bakom skatten. https://se.ambafrance.org/Bruno-Le-Maire-skriver-om-digitalskatt-i-Dagens-industri

Senast uppdaterad 06/08/2019

Upp