Goda tecken för fransk utrikeshandel under 2014 [fr]

Goda tecken för fransk utrikeshandel under 2014

1. För tredje året i rad har Frankrikes handelsunderskott minskat: 2014 var minskningen 11,5 procent jämfört med 2013 och mer än en fjärdedel jämfört med 2011.

2. Att handelsbalansen förbättrats beror på att energikostnaderna har minskat (med nära 20 procent).

3. Sektorer som bidrar till den franska exporten är områden där Frankrike ligger i framkant, som luftfart, kemiska produkter, parfymer och kosmetika.

4. Frankrikes export till stora länder i Europa fortsätter att öka, liksom till asiatiska stormakter (Kina, Sydkorea).

5. Under 2014 nådde antalet franska exportföretag samma nivå som före den ekonomiska krisen.

6. Reformer fortsätter att genomföras för en mer konkurrenskraftig fransk ekonomi: stimulans till små och medelstora företags etablering på den internationella marknaden, lägre arbetskraftskostnader och färre byråkratiska bördor för företagen, enklare regelverk samt stöd till forskning och utveckling.

Källa: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/actualites-liees-a-la-diplomatie-23093/2015/article/resultats-2014-du-commerce

Senast uppdaterad 18/02/2015

Upp