Göra Frankrike mer attraktivt: en prioritet för Presidenten (17 februari 2014) [fr]

Den 17 februari 2014 mottog Frankrikes president ett trettiotal chefer för stora utländska företag under Conseil stratégique de l’attractivité (Strategiska rådet för attraktivitet). Mötet ägde rum på Elyséepalatset och var ett tillfälle att få ledarnas bedömning kring Frankrikes konkurrenskraft samt höra deras rekommendationer kring hur intresset för Frankrike kan ökas.

Det finns 20.000 utländska företag i Frankrike, vilket innebär 2 miljoner arbetstillfällen.

President Hollande har infört flera åtgärder för att öka intresset för Frankrike, bland annat genom att:

- Stärka internationaliseringen av den franska ekonomin : l’Agence française des investissements internationaux (Franska byrån för internationella investeringar) och UBIFRANCE slås samman till en enhet.

- Locka internationella talanger genom ett "talangpass" - ett uppehållstillstånd för kvalificerade unga akademiker, forskare, investerare som gäller i 4 år.

- Göra Frankrike mer attraktivt för utländska forskare och studenter genom att universitetsläroplanen erbjuds på engelska samt att byråkratin kring universitetsstudier för utländska studenter förenklas.

- Underlätta etableringen och utvecklingen av utländska företag genom finansiell hjälp och stöd till när utlandsetableringar upprättas.

- Förbättra Frankrikes relationer till världsmarknaden genom att tullförfaranden och momsbetalning vid import förenklas.

Läs mer i broschyren «Investir en France »

Senast uppdaterad 07/05/2015

Upp