Hederslegionen till C.Cederschiöld och M.Sohlman [fr]

Charlotte Cederschiöld, f.d vice talman i Europaparlamentet och Michael Sohlman,VD för Nobelstiftelsen, utnämns båda till Officer av Franska Hederslegionen enligt ett beslut av president Nicolas Sarkozy. Utmärkelserna överlämnades av Frankrikes ambassadör i Sverige, Joël De Zorzi vid två ceremonier på franska residenset i Stockholm den 7 och 8 april 2011.

Hederslegionen är Frankrikes förnämsta orden. Den instiftades av Napoleon Bonaparte 1802. Orden utdelas för framstående militära eller civila insatser.

Charlotte Cederschiöld - 7 april

Charlotte Cederschiöld var ledamot av Europaparlamentet mellan 1995 - 2009. Hon har varit förlikningsordförande och parlamentets vice talman med ansvar för öppenhet och transparens. Charlotte Cederschiöld har under åren visat ett outtröttligt engagemang för det europeiska samarbetet. Under tiden i Bryssel samarbetade hon nära med många franska kollegor, som hon obehindrat debatterade med på perfekt franska. En av de frågor som engagerade henne starkast under tiden som MEP var den gränsöverskridande brottsbekämpningen.

JPEG
Charlotte Cederschiöld och Ambassadör Joël De Zorzi

Översättning av Ambassadör Joël De Zorzis tal den 7 april 2011 vid ceremonin i samband med ,Charlotte Cederschiölds utnämning till Officer av Hederslegionen.

Michael Sohlman - 8 april

Michael Sohlman, Nobelstiftelsens VD sedan 1992, har tidigare tjänstgjort på bland annat Jordbruksdepartementet, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet (1972-1992). Åren vid Regeringskansliet ledde till många kontakter och samarbeten med franska myndigheter. Som Nobelstiftelsens VD har Michael Sohlman fortsatt och intensifierat kontakterna med Frankrike, bland annat genom deltagande i flera konferenser och arbetsgrupper kring vetenskap och forskning där han bidragit med sitt stora kunnande. Michael Sohlman talar flytande franska.

JPEG
Michael Sohlman och Ambassadör Joël De Zorzi

Översättning av S.E Ambassadör Joël De Zorzis tal den 8 april 2011 vid ceremonin i samband med Michael Sohlmans utnämning till Officer av Hederslegionen.

För mer information kontakta Jenny Sigurs
pressattaché Franska ambassaden
tel : 08-45 95 314, mobil : 070-49 67 564
e-post : jenny.sigurs@diplomatie.gouv.fr

Senast uppdaterad 19/05/2011

Upp