Hélène Tegnér utnämns till Riddare av Ordre National du Mérite

PRESSMEDDELANDE - 2013-03-13

Hélène Tegnér, tidigare statstjänsteman och tjänsteman på Riksdagen, utnämns till Riddare av Ordre National du Mérite (franska Förtjänstorden). Utmärkelsen kommer att delas ut av Frankrikes ambassadör i Sverige, Jean-Pierre Lacroix, under en ceremoni vid Frankrikes residens den 13 mars 2013 kl.17:30.

0 Efter avslutade studier vid Stockholm School of Economics påbörjade Hélène Tegnér sin karriärsom tjänsteman först på Miljödepartementet och därefter på Finansdepartementet. 1988 övergick hon till Riksdagen där hon vad bland annat administrativt ansvarig i industriutskottet och sedan i EU-nämnden strax efter att Sverige hade gått med i EU. 1999-2002 ledde hon Riksdagens "EU Information Center", och 2003 övergick hon till att arbeta i Transport- och kommunikationsutskottet.

Förutom dessa professionella meriter har Hélène Tegnér sedan 2003 varit en drivande kraft inom den svensk-franska parlamentarikerföreningen. I egenskap av frivillig sekreterare har hon bidragit många lyckade kontakter mellan franska och svenska parlamentariker, vilket inneburit ett tätare och bättre politiskt samarbete mellan länderna.

0 L’Ordre National du Mérite (den franska förtjänstorden) instiftades av Général de Gaulle 1963 med syfte att hedra och belöna särskilt framstående civila eller militära prestationer till den franska nationens fördel, utförda såväl av franska som av utländska medborgare.

Mer information:

http://www.legiondhonneur.fr/shared/en/en_ordresdecorations/en_fordredecoration.html

För mer information och för att anmäla ert deltagande under ceremonin, kontakta Cindy Falquet, pressattaché vid Frankrikes ambassad : cindy.falquet@diplomatie.gouv.fr, 08 45 95 315, mobil 076-0264 482

Senast uppdaterad 13/03/2013

Upp