Historisk satsning på jämställdhet i fransk budget

Den 25 september presenterade jämställdhetsminister Marlène Schiappa ett åtgärdspaket för 30 miljoner euro som ska satsas på jämställdhetsinsatser mellan män och kvinnor. Så stor har budgeten för jämställdhet aldrig varit tidigare.

JPEGJämställdhetsminister Marlène Schiappa. Foto: Frédéric de La Mure/MEAE

En insats som president Emmanuel Macron talade om redan under sin valkampanj är förbättrad mammaledighet, i synnerhet för egenföretagande kvinnor.

Olika utbildningsinsatser ska också genomföras, med fokus på små och medelstora företag. Macron avser också att införa en allmän nationell samhällstjänst (militär eller civil) och inom ramen för den kommer det också att ges utbildning i jämställdhet.

Det kommer att göras slumpmässiga kontroller av företag för att se till att de följer lagar och regler om jämställdhet. Dessutom införs möjligheten att ge böter till arbetsplatser inom offentlig sektor som inte har tillräckligt stor andel kvinnor bland de högre tjänstemännen.

Marlène Schiappa sa också att hon ska genomföra en Frankriketurné, en ”tour de France de l’égalité”, för att ta reda på hur politiken kan underlätta för kvinnor.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp