Idéernas Natt 2022 – Att bygga upp (på nytt) tillsammans [fr]

Idéernas natt (La Nuit des Idées) är ett återkommande evenemang som anordnas av franska ambassader och institut över hela världen. Idéernas natt är en kväll då allmänheten samlas för att ta del av internationella utbyten och interdisciplinära samtal. Temat för denna sjunde upplaga är “Att bygga upp (på nytt)tillsammans” – “(Re)construire ensemble”. Evenemanget är en del av det program som Franska institutet anordnar med anledning av det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Idéernas natt (La Nuit des Idées) är ett återkommande evenemang som anordnas av franska ambassader och institut över hela världen. Idéernas natt är en kväll då allmänheten samlas för att ta del av internationella utbyten och interdisciplinära samtal. Temat för denna sjunde upplaga är “Att bygga upp (på nytt)tillsammans” – “(Re)construire ensemble”. Evenemanget är en del av det program som Franska institutet anordnar med anledning av det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

I Sverige äger Idéernas natt rum måndagen den 23 maj på Kulturskolan Gröndal runt temat “Att bygga upp (på nytt) tillsammans… någon annanstans? – Rum, platser och människor i rörelse”. Franska och svenska gäster med olika profiler och expertområden kommer att delta och diskutera ämnet utifrån ett fransk-svenskt perspektiv.

Innan panelsamtalet visas filmen “Douce France” av Geoffrey Couanon (franskt tal med engelsk text), som handlar om hur en grupp tonåringar mobiliserar sig mot byggandet av ett shopping- och fritidscentrum i kommunen där de bor.

Hälsokriser, klimatkriser och energikriser: tanken med evenemanget är att förstå hur dessa externa faktorer har förändrat vår uppfattning om den plats där vi bor, om den är attraktiv eller inte, och hur de har förändrat förhållandet mellan centrum och periferi, stad och landsbygd. Kan vi tala om en revansch för landsbygden eller är landsbygdens nya attraktionskraft bara ett tillfälligt fenomen? Vilka utmaningar står stads- och landsbygdsområden inför? Och vad händer med de som inte kan lämna staden eftersom de är beroende av den på grund av ekonomiska, yrkesmässiga eller strukturella skäl? Hur kan vi i slutändan tillsammans “återuppfinna” de områden där vi bor?

Franska institutet i Sverige har arrangerat denna idékväll på Kulturskolan i stadsdelen Gröndal i Södra Stockholm, vars demografi och identitet präglas av den lokala industrihistorien. En stadsdel som fortfarande är under förändring och som den tvärvetenskapliga studion och nätverket Of Public Interest (OPI) har valt att använda som plats för att reflektera över konstnärens plats i stadens framtid.

Praktisk information:
Vad? Filmvisning och samtal
När? 23 maj 2023 kl. 18.30
Var: Kulturskolan Gröndal – Adress: Sjöbjörnsvägen 1, 117 67 Stockholm
Hur? Fri entré men föranmälan krävs, klicka här för att boka din plats.
Språk: engelska och franska


JPEG

Senast uppdaterad 16/05/2022

Upp