Information gällande branden i Notre-Dame [fr]

Den 15 april 2019 härjade en omfattande brand i katedralen Notre-Dame i Paris. Lågorna orsakade stora skador, men tack vare rådigt släckningsarbete kunde en totalförstörelse hindras.

Branden som härjade i katedralen Notre-Dame i Paris måndagen den 15 april är en tragedi för hela landet. Det franska folket och dess företrädare har gemensamt visat sin djupa sorg över det inträffade. President Emmanuel Macron begav sig till platsen så fort han mottog information om händelsen.

Branden utbröt i takstrukturen, men orsakerna är i nuläget okända. Åklagarmyndigheten i Paris kommer att inleda en förundersökning till följd av det inträffade.

Ett omfattande räddningsarbete sattes omedelbart in för att släcka lågorna, såväl på katedralens insida som på dess utsida. 400 brandmän bekämpade branden med beslutsamhet och mod. Helikoptrar och vattenbombare av typen Canadair kunde inte användas, eftersom de inte är tekniskt anpassade för de omständigheter som rådde. Den typ av vattenbombning som både flygplan och helikoptrar kan utföra skulle ha medfört en hög risk att byggnaden skulle ha rasat samman, samt ha skadat katedralens interiör och intilliggande byggnader.

I dagsläget har inga dödsfall knutna till branden i Notre-Dame kunnat konstateras. Katedralens grundstruktur, fasaden och de två huvudtornen av sten kunde räddas.

Vid måndagens slut infann sig president Macron åter på plats för att uttrycka sin uppskattning till brandkåren, vars arbete räddade situationen från den värsta tänkbara utgången. Han uttalade även sitt stöd till alla fransmän. Avslutningsvis meddelade han att arbetet med att reparera och återuppföra Notre-Dame skulle påbörjas påföljande dag, genom en internationell insamling till en fond i detta syfte.
Stiftelsen Fondation Patrimoine har skapat en insamling vars medel ska skänkas till detta initiativ: https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/ my-donation?_cv=1
Även "Centre des monuments nationaux" har skapat en insamling : https://don.rebatirnotredamedeparis.fr/1/ my-donation?_cv=1

Under onsdagen den 17 april annonserade premiärminister Edouard Philippe att det kommer att anordnas en internationell arkitekturtävling för spiran som förstördes.

Här kan man ta del av hela presidentens uttalande den 15 april 2019:
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/04/15/incendie-cathedrale-notre-dame-de-paris
Händelsen fick stor internationell uppmärksamhet och media har rapporerat ingående, inte minst den svenska . Här https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1272139?programid=3891&start=9748 kan man lyssna till en radiointervju på engelska med ambassadör David Cvach för P4 om vad byggnaden betyder för Frankrike, staden Paris och världen i stort. Han uttrycker även sin uppskattning för det stöd Sverige visat.

La cathédrale Notre-Dame de Paris - JPEG

Senast uppdaterad 23/05/2019

Upp