Informellt seminarium om förslaget om översyn av förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen [fr]

JPEG

Den 30 september 2015 anordnades ett informellt seminarium om Europeiska kommissionens förslag om översyn av förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Mötet ägde rum i Köpenhamn på initiativ av Danmark, Sverige och Frankrike.

Elva länder närvarade: Tyskland, Österrike, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Lettland, Nederländerna, Polen och Sverige. Syftet med seminariet var att presentera och utbyta nationella ståndpunkter om Europeiska kommissionens förslag om att underlätta rörligheten för europeiska arbetstagare, som ska presenteras för EU-medlemsstaterna i december 2015.

Diskussionerna inleddes med en introduktion av varje inbjudande land och kretsade kring arbetslöshetsersättning, familjeförmåner och utstationerade arbetstagare. Länderna uttryckte sina behov och vilka regler som de vill ska tillämpas.

Utöver vissa viktiga skillnader mellan länderna rådde allmän enighet om att det finns ett behov av att förtydliga och förenkla det gemensamma regelverket, att samarbetet mellan medlemsstaterna behöver stärkas samt att bestämmelserna om familjeförmåner behöver moderniseras genom att klassificeringssystem. Dessutom efterlystes ett förbättrat informationsutbyte, särskilt när det gäller enhetlig statistik på EU-nivå.

Senast uppdaterad 05/10/2015

Upp