Infrastruktur och transport i fokus när ambassadören besökte Göteborg [fr]

Miljövänliga och effektiva transporter av gods och människor är viktigt för framtiden och det pågår många projekt för att hitta smarta lösningar. Frankrikes ambassadör tog del av ett par av dem under sitt besök i Göteborg i slutet av mars.

SYSTRA är en fransk världsledande konsult- och ingenjörskoncern inom design av transportinfrastruktur som i fjol köpte ett svenskt konsultbolag. Ambassadör Lapouge träffade nyckelpersoner för att dels få veta mer om deras vidare expansion i Sverige, dels deras medverkan i projektet Ostlänken, en höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping.

JPEG Ambassadör Jacques Lapouge (tredje från höger) vid besöket hos SYSTRA. Foto: Agnieszka Zieba

Ambassadören bekantade sig också med Göteborgs stads samarbete ElectriCity: 15 aktörer från samhälle, industri och forskning som arbetar för att skapa framtidens miljövänliga kollektivtrafik. Ett av inslagen är elbusslinjen Linje 55, som körs av franska företaget Keolis.

JPEGElbusslinjen 55 vid Götaplatsen. Foto: Volvo

Vid sidan av företagskontakterna besökte ambassadören också det statligt finansierade innovationsprogrammet för transportlösningar, Drive Sweden, och Chalmers Grafencentrum. Grafencentrum samlar forskning, utbildning och innovation kring det revolutionerande ämnet grafen (en kolvariant) och leder EU:s forskningsprojekt om ämnet.

Dessutom träffade ambassadör Lapouge Göteborgs kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson. De diskuterade transport- och hållbarhetsfrågor, men även kultur.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp