Järnvägar och stadsplanering: vad kan Frankrike och Sverige lära av varandra?

Kollektivtrafiken är en högaktuell fråga i både Frankrike och Sverige. Därför arrangerar Frankrikes ambassad i Sverige och KTH det fransk-svenska seminariet “Railways, towns and country planning: The experience of France and Sweden”.

Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, SNCF Proximités VD Joël Lebreton och SJ:s ordförande Jan Sundling är några av dem som deltar i seminariet tillsammans med politiker, experter och representanter för näringslivet från Frankrike och Sverige.

Tid: 27 november kl 8.30 – 17.00 (Seminariet hålls på engelska)
Plats: KTH, Valhallavägen 79, T-bana: KTH

Programpunkter:
9:00 - 10:30 Järnvägar och förbättrad nätkapacitet : perspektiv och hinder
I panelen: Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister, Louis Nègre, parlamentariker, Jan Sundling, ordförande SJ , Patrick Jeantet , VD Keolis France.

11:00 - 12:30 Höghastighetståg – utveckling och erfarenheter
I panelen: Matthieu Chabanel, vice-vd RFF, Christer Löfving, strateg Trafikverket, Pierre Mathieu, vice-ordförande “Région Champagne-Ardenne”, Bo-Lennart Nelldal, professor KTH.

13:30 - 15:00 Järnvägsutveckling i storstadsregioner”Le Grand Paris project” – ett exempel
I panelen: Etienne Guyot, ordförande “Société du Grand Paris”, Ulla Hamilton, trafikborgarråd Stockholm, Pierre Serne, vice ordförande “Région Ile-de-France”, Sebastian Meijer, professor KTH.

15:30 - 17:00 Tunnelbana och spårvagn: franska och svenska erfarenheter
I panelen: François Sauvadet, f.d minister och ordförande “Conseil général of Côte-d’Or”, Mats Helmfrid, kommunalråd i Lund , Anders Lindström, VD SL , Joël Lebreton, VD SNCF Proximités.

Kontaktperson och program:
Thomas LECOMTE
Thomas.LECOMTE@dgtresor.gouv.fr
Tel: +46 (0)8 545 89 169
http://www.ubifrance-events.com/events/fr/rencontres-ferroviaires-franco-suedoises-home

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp