Johan Stenberg ny ordförande i Hederslegionärernas sällskap (29 april 2016)

Johan Stenberg har utsetts till ny ordförande i svenska sektionen av sällskapet för medlemmar av franska Hederslegionen (SMLH). Han tar över efter Per Sparre, som lämnar ordförandeskapet efter 18 år.

Per Sparre har utnämnts till hedersordförande och kvarstår i styrelsen. Per Sparre har under hela sitt liv haft nära kontakt med Frankrike och sina fransk-svenska släktingar. Han har även arbetat för olika franska företag, däribland Billman Regulator och Chatillon och har varit ordförande i Europeiska leksaksförbundet. Familjen Sparre ägde under ca 100 år ett regemente, Royal Suédois. Det är också den enda svenska familj som har sitt namn på Triumfbågen.

Johan Stenberg har en stark fransk förankring. Han är ordförande i flera styrelser med fransk anknytning såsom Franska Handelskammaren, Stiftelsen Franska Skolan och Cartesiusstiftelsen. Han var även under ett antal år ordförande för Alliance Française. Johan Stenberg har tidigare haft ledande positioner inom svenskt näringsliv och bankväsende.

2018 firar SMLH 50-årsjubileum i Sverige. Nästan samtliga av Sveriges cirka 100 hederslegionärer är medlemmar i den svenska sektionen. Även änkor är välkomna som medlemmar. Detta hade Napoleon Bonaparte i åtanke redan 1802 när han skapade Hederslegionen, som är Frankrikes förnämsta orden för framstående militära och civila insatser oavsett kön eller börd.

Läs mer om orden här.

För mer information kontakta Johan Stenberg, tel: 070-539 48 18.

Senast uppdaterad 23/05/2016

Upp