Jonas Jakobson utnämns till riddare av franska Hederslegionen (11 maj 2016)

Jonas Jakobson, grundare av Nordic Equities Kapitalförvaltning, utnämns till riddare av franska Hederslegionen enligt ett beslut av president François Hollande. Utmärkelsen kommer att överlämnas av Frankrikes ambassadör i Sverige, Jacques Lapouge, under en ceremoni på Frankrikes residens.

Datum och tid: 11 maj 2016 kl 17

Adress: Narvavägen 26

Hederslegionen är ett sätt att prisa Jonas Jakobsons starka engagemang för utvecklingen av de fransk-svenska ekonomiska relationerna. Han bidrar mycket aktivt till dialogen mellan affärsnätverken i de båda länderna och deltar ofta personligen i organisationen av konferenser, rundabordssamtal och seminarier, vilket har uppmärksammats i fransk press, radio och finans-TV. Jonas Jakobson har sedan slutet av 1980-talet fungerat som rådgivare åt franska statliga pensionsfonder, försäkringsbolag och banker om deras investeringar i nordiska företag. Många av de världsledande företagen Nordic Equities investerar i har en betydande verksamhet och anställda i Frankrike, exempelvis Novo Nordisk (1 300 anställda i Frankrike), Securitas (20 000 anställda i Frankrike), HM (5 400 anställda i Frankrike), SKF (3 600 anställda i Frankrike), Volvo (12 000 anställda i Frankrike), ABB (2 000 anställda i Frankrike) och Kone (3 700 anställda i Frankrike).

Jonas Jakobson grundade Nordic Equities Kapitalförvaltning 1993.

Hederslegionen är Frankrikes förnämsta orden. Den instiftades av Napoleon Bonaparte 1802. Orden utdelas för framstående militära eller civila insatser.

För mer information och medverkan under ceremonin kontakta Gilles Debuire, direktör Business France, tel. 070-867 74 75 / gilles.debuire@businessfrance.fr eller Jenny Sigurs, pressattaché Frankrikes ambassad, tel. 070-4967564.

Senast uppdaterad 23/05/2016

Upp