Klimatavtalet från Paris har börjat gälla (4 november 2016) [fr]

Den 4 november 2016 var en historisk dag för vår planet. Parisavtalet trädde nämligen i kraft, vilket innebär att ramverket som världens länder beslutade om i Paris i december 2015 blir bindande för de länder som ratificerat avtalet. Mellan den 7-18 november 2016 pågår FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech, Marocko.

Det var i Paris i december i fjol som världens länder för första gången enades om ett nytt klimatavtal. Parisavtalet var en milstolpe i klimatarbetet eftersom det innebär att alla länder åtar sig att bidra med allt ambitiösare åtaganden för att hålla den globala uppvärmningen under två grader Celsius, helst under 1,5 grader.

Fredagen den 4 november 2016 trädde Parisavtalet i kraft. Detta möjliggjordes efter att EU ratificerat avtalet en månad tidigare. Det krävdes nämligen att minst 55 länder, som representerar minst 55 % av de globala växthusgasutsläppen, ska ha ratificerat avtalet för att det ska träda i kraft. Detta var möjligt efter Frankrikes påtryckningar under ordförandeskapet i COP21 och är ett bevis på att det internationella samfundet insett brådskan med att agera i klimatfrågan.

Mellan den 7-18 november 2016 pågår FN:s klimatmöte COP22 i Marrakesh, Marocko. Mötet är det första av sitt slag sedan Parismötet förra året. Under COP22 fortsätter det omfattande arbetet med att genomföra Parisavtalet. Frankrike fortsätter att engagera sig i klimatfrågan och president François Hollande deltar i klimatmötet den 15-16 november.

JPEG

Senast uppdaterad 02/12/2016

Upp