Klimatförändringarna: Avtal mellan Kina och USA om att minska utsläppen av växthusgaser (12 november 2014) [fr]

JPEG
 

Paris den 12 november 2014
 

Pressmeddelande från Laurent Fabius, Frankrikes minister för utrikesfrågor och internationell utveckling
 

Klimatförändringarna: Avtal mellan Kina och USA om att minska utsläppen av växthusgaser
 

I en värld som lider brist på goda nyheter anser jag det här avtalet vara ett positivt tillskott. Kina och USA är de två största bidragande länderna bakom utsläppen av de växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. De båda länderna har nu tillsammans beslutat att minska sina utsläpp och det är ett viktigt steg framåt.

 

Det nya avtalet ligger i linje med Europaavtalet från oktober 2014 och det nya avtalet blir därför ett tillägg. Det nya avtalet är en uppmuntran till alla länder att engagera sig på ett kraftfullt sätt mot klimatförändringarna, trots att det är något begränsat. Dessutom är det en positivt bidrag och faktor för påverkan inför klimatkonferenserna COP 20 i Lima i december 2014 samt COP 21 i i Paris i december 2015, då Frankrike är ordförande och värdland.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp