Klimatkonferensen Paris Climat 2015 (COP 21) [fr]

Frankrike har mottagit det officiella utnämnandet som värdland för den 21 klimatkonferensen som äger rum i Paris 2015.
Vilka är utmaningarna?
Varför ställer Frankrike upp?

Frankrike har mottagit det officiella utnämnandet som värdland för den 21 klimatkonferensen som äger rum i Paris 2015.

I september 2012 meddelade Frankrikes president François Hollande att Frankrike skulle kandidera för att stå som värd för klimatkonferensen 2015. Detta utgör då den 21a klimatkonferensen, COP21, som anordnas av UNFCCC samt det elfte mötet i partikonferensen i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet. Laurent Fabius, Frankrikes utrikesminister, bekräftade att Frankrike skulle ställa upp under konferensen i Doha (CP18) i december 2012.

JPEG

Frankrike väljer att anordna konferensen i Paris och på Paris-le Bourget eftersom denna plats logistiskt sett har den bästa kapaciteten och tillgängligheten för officiella delegationer, men också för civilsamhället och media, vilket är viktiga komponenter i en framgångsrik konferens.

Dessutom har Frankrike valt att organisera konferensen under parollen exemplarisk miljö och genomföra en handlingsplan för att minimera effekterna av mötet när det gäller konsumtion av naturresurser (vatten, avfall, energi) och utsläpp av växthusgaser.

Utmaningarna för COP 21

Konferensen kommer att bli en milstolpe i förhandlingarna om det framtida internationella avtalet för perioden efter 2020, på så vis att den i stort antar överenskommelse från Durban, med målet att alla länder, även de med största utsläppen av växthusgaser – såväl i-länder som utvecklingsländer – engagerar sig till ett universellt bindande klimatavtal.

Frankrike vill ha ett avtal som kan antas av alla som är ambitiösa nog att uppnå tvågradersmålet och som dessutom är rättsligt bindande. Avtalet måste ha en balans mellan att närma sig av Kyotoavtalet - en matematisk uppdelning av åtaganden om utsläppsminskningar, baserat på ett gemensamt tak - och Köpenhamnsavtalet, en samling nationella icke-bindande åtaganden och utan jämförbara egenskaper.

Skälen till att Frankrike ställer upp

Varje år roterar konferensen i FNs fem regionala grupper: Asien-Stillahavsområdet, Östeuropa, Latinamerika - Västindien, Västeuropa (utökat, WEOG) och Afrika. År 2015 återvänder ordförandeskapet för klimatkonferensen till Frankrike, som hade ansökt som kandidat för Västeuropa.

Frankrike har beslutat att genomgå en miljö-och energiomställning i syfte att avsevärt minska sina koldioxidutsläpp. Utsläpp av växthusgaser per capita är redan bland de lägsta bland i-länderna. För att främja övergången till koldioxidsnåla ekonomier har Frankrike ett nära samarbete även med utvecklingsländer genom sitt utvecklingsbistånd.

Inom Europeiska unionen driver Frankrike en ambitiös ståndpunkt, baserad på ett mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40% under 2030 och med 60% under 2040 (jämfört med 1990). Detta för att EU ska ha ett ambitiöst och exemplariskt förhållningssätt.

Styrkta av erfarenhet och ambition, har Frankrike valt att ställa upp som värd för klimatkonferensen 2015.

Nedan: Film (på franska) med Laurent Fabius, som i korthet förklarar Frankrikes ställning i kampen mot klimatförändringar.

Laurent Fabius - la France engagée dans la...->http://www.dailymotion.com/video/x17gmgm_laurent-fabius-la-france-engagee-dans-la-lutte-contre-le-dereglement-climatique_news] par francediplotv

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp