Konferens om hälsa och cannabis i Stockholm [fr]

På initiativ Socialdepartementet anordnades en internationell konferens om cannabis och hälsa i Stockholm den 20 och 21 november 2013. Det var första gången beslutsfattare, experter, forskare och icke - statliga organisationer möttes samtidigt på detta vis kring det här temat. Konferensens syfte var att presentera aktuell forskning om beroendemekanismer, riskfaktorer, förebyggande politik, men även lyfta de medicinska behandlingar som finns. Detta lyfte bland annat Barn- och äldreminister Maria Larsson i sitt öppningstal. Frankrike är ett av länderna med högst cannabiskonsumtion i Europa. Under konferensen representerades Frankrike av Danièle-Jourdain Menninger, ordförande i MILDT, en interministeriell organisation som arbetar med narkotika och narkotikamissbruk.

Vid detta tillfälle presenterade Dr Pier-Vincenzo Piazza (INSERMs Neurocenter Magendie, Bordeaux) med stöd av MILDT de första resultaten av hans forskning, vilken identifierat ett hormon, pregnenolon. Hormonet produceras av hjärnan efter konsumtion av stora mängder cannabis och motverkar effekterna av cannabis - inklusive minnesförlust eller upplevd brist på motivation. Forskningscentret Dr Pier-Vincenzo Piazza verkat vid har kunnat utveckla detta hormonderivat som kan användas som läkemedel. Detta tyder, för första gången, på en möjlig farmakologisk behandling av cannabisberoende. Detta behandlingsalternativ verkar lovande, men utgör inte själv svaret på alla problem för folkhälsan och de sociala utmaningar som cannabis medför. Dr Pier-Vincenzo Piazza antyder att denna nya behandling kommer kräva flera års vidareutveckling och bör ovillkorligen kopplas till förebyggande arbete, riskminimering och psykologiskt stöd till de behandlade patienterna. Dr Pier Vincenzo Piazza kommer inom kort att offentliggöra resultaten av sin forskning i tidskriften Science.

JPEG
Danièle Jourdain-Menninger, .

JPEG
Maria Larsson, Barn- och äldreminister. Foto: Catrin Aleby/Regeringskansliet

Senast uppdaterad 26/05/2014

Upp