Konsulatet [en] [fr]

Uppgifter

Franska medborgare som vistas i Sverige är automatiskt underställda svensk lagstiftning. De förblir dock franska medborgare under Frankrikes beskydd. Konsulatet kan stå till tjänst som rådgivare i olika ärenden och assistera vid svårigheter (allvarlig olycka eller sjukdom, överfall eller stöld, anhållan/frihetsberövande etc.).

Konsulatet, bistått av fyra honorärkonsuler runt om i Sverige, ansvarar för att anmäla franska medborgare till ett register över franska medborgare bosatta utanför Frankrike.

Konsulatet utfärdar pass och identitetskort och andra administrativa dokument.

Konsulatet innehar ett folkbokföringsregister (registrering av födda, avlidna, äktenskap mm). De utför mönstring av unga franska medborgare och organiserar försvars- och medborgarskapsdagen (ersätter militärtjänsten). Konsulatet ansvarar även för frågor som rör val (anmälan till röstlängder, fullmakter, organisation av val etc).

Chefen för konsulatet är ordförande för den lokala kommissionen för utbildningsstipendier och den konsulära sociala kommittén samt den konsulära kommittén för arbete och yrkesutbildning. Chefen för konsulatet bevakar även franska medborgares säkerhet, förebyggande såväl som i krissituationer.

Konsulatet har även i uppgift att informera utländska medborgare som är intresserade av att resa till Frankrike, och vid behov utfärda visum.

Kontakt

Frankrikes ambassad
Kommendörsgatan 13
Box 5335, 102 47 Stockholm

Service för franska medborgare:

consulat.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Folkbokföringsregister och nationalitet:

etatcivil.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Klicka här för att komma till Frankrikes honorärkonsulat i Sverige.

Senast uppdaterad 30/10/2020

Upp