Kontaktuppgifter [en] [fr]

Konsulat

Identitets- och resehandlingar, individuella sociala ärenden, inskrivning i registret av franska medborgare utomlands, upptagning i röstlängden…
Consulat.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Folkbokföring, medborgarskap...
etatcivil.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Adress
Kommendörsgatan 13, Box 5135, 102 43 Stockholm

Besöksinformation

Diplomatiska kansliet

sec.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Franska Intitutet och Kultur- och vetenskapsavdelningen

ifs.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Försvarsavdelningen

mdd.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Ekonomiavdelningen

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/SE

Business France

https://nordic.businessfrance.com/

Avdelningen för sociala frågor

Den här avdelningen ansvarar enbart för uppföljning av styrelseformer inom hälsopolitik, sociala frågor och sysselsättningspolitik, inom de nordiska länderna.
Den är absolut inte kompetent i praktiska frågor rörande personliga ärenden.

Senast uppdaterad 08/11/2019

Upp