Kultur- och vetenskapsavdelningen [en] [fr]

Uppgifter

Kultur- och vetenskapsavdelningen (SCAC) är en del av franska ambassaden och dess primära syfte är att främja franskt-svenskt samarbete inom kultur, språk, vetenskap och universitetsvärlden.

Kontakt

SCAC
Kommendörsgatan 13
Box 5135, 102 43 Stockholm
Tel: +46 (0)8 45 95 380

Franska Institutet

Hemsida

Emmanuelle Matras-Swynghedauw
Kultur- och vetenskapsråd/Direktör Franska Institutet
E-mail: emmanuelle.swynghedauw@diplomatie.gouv.fr

Oda Martin Åhrman
Assistent
oda.martin@diplomatie.gouv.fr
+46 (0)8 45 95 380

Célia Leclerc
Administrativ chef
secretairegeneral@institutfrancais-suede.com
+46 (0)8 45 95 393

Marie Proffit
Kulturattaché
+46 (0)8 45 95 386

Lucie Lecocq
Kommunikationsansvarig
communication@institutfrancais-suede.com
+46 (0)8 45 95 397

Samarbete för franska språket

Hemsida

Vetenskapligt samarbete

Valérie Lemarquand
Vetenskap- och Utbildningattaché
valerie.lemarquand@diplomatie.gouv.fr
+46 (0)8 45 95 382

Lauriane Debord
Handläggare för vetenskapliga frågor
lauriane.debord@diplomatie.gouv.fr
+46 (0)8 45 95 378

Akademiskt samarbete - Campus France

Hemsida

Leire Bustamante
Handläggare Campus France Sverige
stockholm@campusfrance.org
+46 (0)8 45 95 312

Senast uppdaterad 23/09/2020

Upp