Kvinnornas roll i näringslivet [fr]

Frankrike vidtog 2011 lagstiftande åtgärder för att förbättra könsfördelningen inom företagens högsta beslutande organ, nämligen styrelserna och förvaltningsråden.

De underliggande frågorna är att möjliggöra bättre prestanda för företaget, reflektera marknaden med rätta, förbättra kvaliteten i beslutsfattandet och optimera styrningen och affärsetiken.

Under 2010, inom CAC40 företagen, andelen kvinnor i styrelser översteg knappt 10%. Sex år senare, har andelen kvinnor tredubblats i styrelserna för dessa stora företag till 34,1% år 2015. Denna utveckling placerar Frankrike i den första positionen i Europeiska unionen på detta urval av företag. Målet är fortfarande 40% av varje kön i 2017.

Denna utveckling bör dock nyanseras: om kvinnor är faktiskt mer närvarande inom styrelserna och förvaltningsråden, få av dem blir ordförande. Dessutom är bilden mer varierad för onoterade företag eller offentliga företag, där det återstår fortfarande mycket att göra.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp