Kvinnors rättigheter – Frankrike antar lag som angriper ojämställdhet från flera håll (4 augusti 2014) [fr]

Efter en öppen debatt som det civila samhället kunnat följa antog Frankrikes parlament en proposition som syftar till verklig jämställdhet mellan män och kvinnor. Den har framarbetats av Frankrikes minister för kvinnors rättigheter, Najat Vallaud-Belkacem, i samråd med organisationer inom det civila samhället. Lagtexten trädde i kraft den 4 augusti 2014.

JPEG - 39 kb
Najat Vallaud-Belkacem

Detta är en första ramlagstiftning inom kvinnors rättigheter som ska stärka de åtgärder som redan har påbörjat att vidtas av Vallaud-Belkacem och den franska regeringen sedan 2012.

Texten innebär framsteg inom fem nyckelområden:

1. Föräldraledighet. Den nya lagen innehåller ett tillägg som ska göra föräldraledigheten mer attraktiv för pappor. Den sedan tidigare existerande bidraget CLCA (översatt ’fritt val av aktivitet’) vars syfte vid skapandet var att låta en förälder minska sin arbetstid eller helt sluta att arbeta för att ta hand om sitt barn, kommer reformeras. I och med den nya lagen kommer inte detta bidrag betalas ut i sin helhet förrän den andre föräldern (vilket oftast är pappan) utnyttjar sin rätt till sex månaders föräldraledighet. En jämnare ansvarsfördelning av föräldraskapet är en viktig hävstång för att öka kvinnors sysselsättning.

2. Jämställdhet i yrkeslivet. Den nya lagen innehåller också politiska åtgärder för arbetsmarknaden såsom åtgärder för lika lön, jämn könsrepresentation i olika yrkeskategorier och bekämpning av könsstereotyper.

3. Lika tillgång till yrkespositioner med stort ansvar. Konkreta åtgärder har genomförts inom flera områden; inom politik, där böter fördubblas om inte jämställdhetsarbete efterföljs; inom offentlig sektor, där målet är att 40 procent av de styrande positionerna besitts av kvinnor år 2017; och inom privata företag, där styrelser i företag som omsätter mer än 50 miljoner euro ska bestå av minst 40 procent kvinnor år 2020.

4. Kvinnovåld och otrygghet. Lagen syftar också till att stärka skyddet av kvinnliga våldsoffer genom exempelvis tuffare lagstiftning mot trakasserier och att gratis hjälptelefoner som används vid övergrepp delas ut i ännu större omfattning, detta för att förebygga våld i hemmet. Det förebyggande arbetet mot otrygghet är ytterligare en kärna i lagen. Kampen mot otrygghet är knuten till problemen med uteblivet underhåll för ensamstående föräldrar. CEDAW:s ordförande Nicole Ameline underströk under Nordiskt Forum i Malmö 2014 att arbetet kring dessa punkter bör prioriteras.

5. Rätten till abort. Begreppet ’nödtillstånd’ som skäl till abort har tagits bort och behöver inte anges när abort efterfrågas. Detta befäster att det endast är kvinnan själv som gör bedömningen ifall det är nödvändigt eller inte att tillämpa abort.

Senast uppdaterad 03/10/2016

Upp