Max IV inleder franskt samarbete

Text: Jan Samuelsson
Publicerad 20 december 2011 6.30 i Sydsvenskan.

Lund

Max IV inleder ett forskningssamarbete med franska Soleil värt cirka 95 miljoner kronor.

När Frankrike 2009 ställde sig bakom att ESS-anläggningen skulle byggas i Lund så var det förenat med en rad motprestationer. Sverige skulle ge sig in i en rad olika franska forskningsprojekt och bidra med pengar.

Sedan dess har fransk-svenska samarbeten för drygt 600 miljoner kronor inletts. Och imorgon kommer ytterligare ett avtal värt 10 miljoner euro, cirka 95 miljoner svenska kronor, att undertecknas i Rådhuset i Lund. Pengarna kommer från svenska staten och Frankrikes ambassadör i Sverige, Jean-Pierre Lacroix kommer att närvara vid ceremonin.

Avtalet är tecknat mellan svenska Vetenskapsrådet och den franska forskningsanläggningen Soleil. Och det blir främst Lundaanläggningen Max IV som kommer att använda sig av avtalet.

Professor Jesper N Andersen är vetenskaplig chef på Max IV.

- När huvudavtalet är påskrivet kommer Max IV att teckna specifika avtal med Soleil. Det vi får ut av avtalet är ett samarbete med Soleil på en rad tekniska och vetenskapliga områden som är av betydelse för Max IV-projektet, säger Andersen.

Han radar upp några samarbetsområden:

- Det kan vara IT-kontrollsystemen för anläggningen eller optik för speciella uppgifter. Sedan delar vi upp varje område i en rad mindre uppdrag och analyserar vilka resurser i form av arbetskraft, material etcetera som krävs för detta och ser om uppdraget passar inom samarbetsavtalen, säger Andersen.

Andersen hoppas att avtalet ska medföra att det inte blir något dubbelarbete.

- Ett annat sätt att se på detta avtal är att Soleil och Max IV har en rad saker som båda anläggningarna kommer att utveckla. I många fall är detta nästan samma saker, så tanken är att vi gör utvecklingen gemensamt istället för att båda separat utvecklar samma sak. Varför uppfinna den djupa tallriken på två ställen?

Länk: ESS: Frankrikes ambassadör på besök i Lund och Malmö

Senast uppdaterad 20/12/2011

Upp