Michel Barbier har avlidit vid 75 år (juni 2015)

Michel Barbier har avlidit vid 75 år. Han efterlämnar livskamraten Carin Söderberg och två barn.

Michel Barbier var en betydelsefull person för det franska språket och den franska kulturen i Sverige, där han bosatte sig under 1960-talet. Han tillbringade en stor del av sitt liv i Uppsala, först som lärare och lärarutbildare i franska språket och senare som universitetsprofessor. Sedan 1992 var han även ordförande för Alliance française i Uppsala, ett uppdrag han åtog sig som outtröttlig pedagog och passionerad främjare av den franska kulturen. För den franska gemenskapen i Uppsala var han en ofrånkomlig personlighet vars hjärta bultade för att stärka förbindelserna mellan Frankrike och Sverige. År 2000 utnämndes Michel Barbier till Riddare av den franska förtjänstorden, Ordre National du Mérite.

Jag känner stor tacksamhet för hans gärning och mina tankar går till hans familj och anhöriga.

Jacques Lapouge
Frankrikes ambassadör i Sverige

Senast uppdaterad 22/06/2015

Upp