Michel Sapins svar på Europeiska kommissionens nya rekommendationer (februari 2015) [fr]

Inom ramen för den s.k. europeiska planeringsterminen har Europeiska kommissionen offentliggjort sina analyser och rekommendationer till alla medlemsländer i Europeiska unionen.

Mot bakgrund av den låga inflationen och begränsade tillväxten i Frankrike under 2013 och 2014 konstaterar kommissionen att landet har gjort insatser för att komma till rätta med budgetunderskottet. Inga sanktioner är därför planerade.

När det gäller Frankrikes offentliga finanser har kommissionen också undersökt utsikterna för 2015. I linje med tidigare rekommendationer begär kommissionen att det strukturella saldot förbättras med 0,5 procent av BNP. Michel Sapin bekräftar återigen att ”Frankrike kommer att uppfylla sitt åtagande om att anpassa sig till den nivån under 2015.”

Kommissionen fastställde slutligen målet att det offentliga underskottet till 2017 återigen bör ligga på en nivå under 3 procent. Michel Sapin svarar att ”regeringen har satt upp samma mål i statens budget för 2015 samt i de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna”.

Michel Sapin ”understryker att den franska regeringens och kommissionens respektive analyser överensstämmer, vilket är ett resultat av en öppen och grundlig dialog”.

”Med en euro vars värde idag har anpassats, räntor på en historiskt låg nivå, ett oljepris som har sjunkit betydligt och ett realistiskt mål för att minska underskotten har Frankrike nu goda ekonomiska förutsättningar att få fart på tillväxten igen, vilket är helt centralt om vi ska kunna lösa de ekonomiska, sociala och finansiella svårigheter vårt land går igenom.”

Källor
Michel Sapins svar på rådets rekommendation (på franska): http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/18789.pdf

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp