Möte mellan EU-ministrarna Loiseau och Dahlgren [fr]

Den 18 februari tog Frankrikes EU-minister Nathalie Loiseau emot sin svenske kollega Hans Dahlgren i Paris

Den 18 februari tog Frankrikes EU-minister Nathalie Loiseau emot sin svenske kollega Hans Dahlgren i Paris. Under mötet diskuterade de inledningsvis de kommande händelserna på EU-agendan och de områden där det fransk-svenska samarbetet står sig starkt. Rättsstatens ställning, sociala frågor och EU:s asylpolitik är goda exempel på detta. Även inom klimat- och miljö har länderna samsyn, varför också EU:s långsiktiga klimatstrategi diskuterades ingående. Frankrike arbetar för att den ska godkännas av stats- och regeringscheferna under de kommande månaderna.

Det fransk-svenska partnerskapet för innovation och gröna lösningar var också ett av ämnena på programmet. Det undertecknades av president Emmanuel Macron och statsminister Stefan Löfven i Göteborg under hösten 2017. Intentionen är att det fortsätter att utvecklas och utökas ytterligare under det kommande året.

JPEG - 63.2 kb
Entretien de Mme Nathalie Loiseau avec M. Hans Dahlgren (Paris, 18 février 2019)
MAEE

Senast uppdaterad 20/02/2019

Upp