Nicole Ameline på Nordiskt forum i Malmö (12 juni 2014) [fr]

Nicole Ameline, ordförande för CEDAW, FN :s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, och parlamentariker i franska Assemblée Nationale, besökte konferensen för kvinnors rättigheter, Nordiskt forum, i Malmö den 12 juni 2014.

Under forumet, där Ameline talade under öppningsceremonin, träffade hon flera svenska politiska aktörer, bland annat jämställdhetsminister Maria Arnholm och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven samt flertalet organisationer som jobbar för kvinnors rättigheter.

 

JPEG
Nicole Ameline och Maria Arnholm
 

JPEG
Nicole Ameline och Stefan Löfven
 

Under sitt Sverigebesök uppmärksammades Nicole Ameline i svensk press, där hennes budskap var att Norden är vägledande inom arbetet mot kvinnodiskriminering, men att det kvarstår arbete att utföra, särskilt när det gäller våld mot kvinnor och ekonomisk ojämlikhet. Ameline menade att viktiga insatser har gjorts i Norden och i Europa, men att dessa länder har ett gemensamt ansvar att fortsätta vara vägledande i att stärka kvinnors rättigheter och roll i samhället. Hon underströk även behovet av ökade insatser för att sprida kunskapen om FN:s kvinnokonvention CEDAW (Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor), som både definierar vad kvinnodiskriminering är samt innehåller en nationell agenda för att arbeta mot kvinnodiskriminering.

Läs mer om kvinnokonventionen CEDAW: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

Senast uppdaterad 13/06/2014

Upp