Ny arbetsmarknadslag för enkelhet och flexibilitet

Den 31 augusti presenterade premiärminister Edouard Philippe och arbetsmarknadsminister Muriel Pénicaud förslaget till ny arbetsmarknadslag, vars utgångspunkter godkändes av parlamentet i början av augusti.

JPEGPremiärminister Philippe och arbetsmarknadsminister Pénicaud. Foto: Benoit Granier/Matignon

Denna reform är central för president Macron och har arbetats fram genom en mängd möten med arbetsmarknadens parter.

Förändringarna har dessa syften:

Lagen ska vara bättre anpassad för små och medelstora företag.

Till exempel ska villkoren för uppsägningar bli enklare med bland annat ett standardformulär för uppsägningar som gör det tydligare för båda parter vilka rättigheter och skyldigheter de har. Företag med färre än 20 anställda där det inte finns en vald personalrepresentant ska kunna förhandla med sina anställda om löner, arbetstider etc.

Företag och anställda ska ha möjlighet att snabbt och enkelt anpassa sig till förändringar.
Till exempel ska företag och anställda kunna enas om andra lösningar än i branschavtalet. De tre nuvarande formerna för social dialog ska för företag med fler än 50 anställda ersättas med en, för en mer effektiv dialog.

Nya rättigheter för anställda.
Till exempel ska personer som arbetar hemifrån ges konkreta, formella rättigheter som motsvarar dem som gäller för anställda som jobbar på arbetsplatsen. Det ska finnas såväl ett golv som ett tak för hur stor ersättning en person som blivit av med jobbet ska kunna få. Rätten till kompetensutveckling förstärks.

Fackligt aktiva och personalrepresentanter ska få bättre möjligheter.

Till exempel ska fackligt aktiva garanteras utbildning. Ett institut som ska övervaka förhandlingar och kontrollera att inte fackligt aktiva diskrimineras ska också inrättas.

Nu ska förslagen diskuteras med olika expertinstanser och den 22 september ska lagen antas i ministerrådet.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp