Ny handlingsplan mot våld mot kvinnor i Frankrike (25 november 2016) [fr]

Frankrikes barn-, familje- och jämställdhetsminister Laurence Rossignol presenterade i veckan en handlingsplan för att bekämpa våld mot kvinnor.

Handlingsplanen som lanserades i november 2016 gäller perioden 2017-2019 och syftar till att bekämpa allt våld mot kvinnor samt att stärka kvinnors frihet, integritet och säkerhet.

Handlingsplanen konkretiserar regeringens engagemang för kvinnors rättigheter och syftar till att ge våldutsatta kvinnor nödvändigt skydd och omhändertagande.

Planen har tre övergripande syften :

  1. Säkerhetsställa och förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor och se till att deras rättigheter respekteras;
  2. Förstärka åtgäderna där behoven är som störst;
  3. Bekämpa sexism och våldskulturer generellt för att på så sätt utrota våldet mot kvinnor.

Den franska regeringen fokuserar på mätbara åtgärder och ett flertal departement följer regelbundet upp utvecklingen av jämställdhet i arbetslivet, kampen mot otrygghet och våld mot kvinnor, samt politisk, ekonomisk och social jämställdhet mellan kvinnor och män.

JPEG

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp