Nya insatser i arbetet mot klimatförändringar

Kommuniké från Frankrikes miljöminister Ségolène Royal, tillika ordförande för klimatkonferensen COP21, om aktuella åtgärder i klimatarbetet.

Bästa sättet att bemöta skepsis är att jobba aktivt och göra framsteg. Därför kallade Ségolène Royal, Frankrikes miljö- och energiminister samt ordförande för klimatkonferensen COP21, till ett möte med styrkommittén för implementeringen av Parisavtalet, med berörda departement, parlamentsledamöter, NGO:er, forskare och koalitionsledare.

Bild: Ministère des Affaires étrangères et du Développement international/Bruno Chapiron

Ratificeringarna ökar: 141 parter har ratificerat avtalet, inklusive 23 EU-länder, och andra länder är på väg. Avtalet är nu oåterkalleligt och arbetet att implementera det över hela världen fortsätter.

Ségolène Royal påminde om kopplingen mellan Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling eftersom de 70 handlingskoalitionerna (koalitioner av länder, företag och institutioner som går före i klimatarbetet) också är verktyg för att implementera målen för hållbar utveckling. Detta visade Royal den 23 mars på ett möte organiserat av ordföranden för FN:s generalförsamling, där generalsekreteraren och chefen för FN:s klimatkonvention också närvarade.

Handlingskoalitionerna gör framsteg och miljödepartementet har avsatt 18 miljoner euro för
• att påskynda initiativet för förnybar energi i Afrika genom att implementera 19 projekt
• att fastställa stadgarna för Internationella alliansen för solkraft
• vägkartan för koldioxidneutral transport
• ministermötet för Globala alliansen för bygg och konstruktion
• lanseringen av en inkubator för vattenprojekt
• lanseringen av Alliansen för havs- och klimatinitiativ
• mobilisering av städer, affärsverksamheter och regioner.

Finansieringsfrågorna går framåt: Green Climate Fund (den ekonomiska funktionen inom FN:s klimatkonvention) har granskat nio anpassningsprojekt i Afrika, Asien och Oceanien som sammanlagt kommer att kosta 855 miljoner dollar, inklusive ett stort projekt stött av Frankrike som ska förbättra motståndskraften hos sårbara samhällen i Etiopien.

(Bild på vindkraftverk: Tomasz Sienicki)

Senast uppdaterad 12/04/2017

Upp