Nya lagar ska öka förtroendet för politiken [fr]

Två lagar som ska förbättra transparensen och trovärdigheten hos de folkvalda har nyligen godkänts av parlamentet.

JPEG
Justitieminister Nicole Belloubet är ansvarig för de nya lagarna.

Mindre än tre månader efter att regeringen tillsattes har två lagar som ska ge medborgarna större förtroende för folkvalda och för demokratin godkänts av parlamentet. Avsikten är att göra en kraftig insats för att minska misstron som många känner mot politiker. Det handlar om att stärka förtroendet, öka transparensen och underlätta politisk pluralism.

Lagarna innehåller bestämmelser för:

Bättre trovärdighet
• Ingen i regeringen, parlamentet eller med en lokal beslutsfattande position får anställa en familjemedlem.
• Kandidater i olika val måste kunna visa att de inte har något i brottsregistret som diskvalificerar dem från att kunna väljas.
• Alla parlamentsledamöter måste visa att de betalar skatt i god ordning.
• Presidenten har rätt att be tillträdande medlemmar av regeringen visa upp sina skattedeklarationer.
• Det är förbjudet för parlamentsledamöter att företräda något särintresse.
• Lobbyorganisationer får heller inte avlöna personer som arbetar för parlamentsledamöter, ministrar eller presidenten.

Bättre transparens
• Presidentkandidater måste, förutom deklarationen av deras egendomar, tillgångar, aktieinnehav etc, också redovisa för sina intressen och aktiviteter.
• I slutet av presidentens mandatperiod ska en myndighet jämföra dennes aktuella tillgångar med deklarationen som gjordes i början av mandatperioden.
• Den allmänna representationsersättningen ska tas bort. Det ska finnas en lista med godkända utgifter och ersättning ska ges för styrkta utlägg.
• ”Réserve parlementaire”, pengar som parlamentsledamöter kan använda för att finansiera föreningar och lokala insatser i sin valkrets, ska tas bort.

Bättre pluralism
• Förstärkt kontroll av politiska partiers konton.
• Det är förbjudet för juridiska personer (förutom partier och de europeiska bankerna) att låna ut pengar till partier och lån från fysiska personer ska kontrolleras hårdare.
• En förmedlare av lån till kandidater och partier ska inrättas för att underlätta dialogen mellan banker, kandidater och partier.
• Regeringen ska också skapa en ”bank för demokrati”, som ytterligare ska förenkla finansieringen för kandidater och partier.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp