Nytt miljötoppmöte i Paris [fr]

« Kan vi enas och agera konkret tillsammans?» På dagen två år efter det historiska antagandet av Parisavtalet arrangeras One Planet Summit i Paris för att försöka komma med ett positivt svar på denna fråga.

Toppmötet organiseras av Frankrike, FN och Världsbanken. Det samlar finansiella aktörer från offentlig och privat sektor för att diskutera hur kampen mot klimatförändringar kan finansieras. Målet är att främja konkreta, gemensamma handlingar, innovation och solidaritet. Toppmötet kommer att innehålla fyra paneler:

  • Skala upp finansieringen av insatser för klimatet
  • Göra ekonomin grön för ett hållbart näringsliv
  • Öka lokala och regionala insatser
  • Förstärka politiken för ekologisk, inkluderande övergång

Statsminister Stefan Löfven och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, kommer att delta i toppmötet. Frankrike och Sverige engagerade sig gemensamt för klimatet redan i november när partnerskapet för innovation och grön teknologi undertecknades.

Ett flertal arrangemang kommer att arrangeras vid sidan av toppmötet av offentliga, privata och idéburna aktörer. Den 11 december, dagen före toppmötet, äger Climate Finance Day rum för tredje året i rad. Evenemanget organiserades för första gången 2015 i Unescos högkvarter i Paris som en startpunkt för mobilisering av finanssektorn i klimatfrågor. Här kommer de stora aktörerna inom grön finans att samlas för att presentera lösningar för att snabba på övergången till hållbar energi. Per Bolund, finansmarknads- och konsumtionsminister, kommer att hålla avslutningsanförandet tillsammans med Frankrikes finansminister Bruno Le Maire.

Senast uppdaterad 28/12/2018

Upp