Paris Peace Forum - Forum de Paris sur la paix (12-13 nov 2019) [en] [fr]

Frankrike anordnar andra upplagan av Paris Peace Forum - Forum de Paris sur la paix, ett globalt mötesforum om fred och governance.

”Vi får aldrig bli sömngångare i vår värld. Vi måste vara vaksamma.”
President Emmanuel Macron, 4 januari 2018

Bakgrund

Det internationella samarbetet står inför stora utmaningar. Stater tävlar om fördelar och populism undergräver de globala styrningsmekanismerna. Internationella normer och rättvisa ifrågasätts och åsidosätts, särskilt inom mänskliga rättigheter. Den pågående globaliseringen lider brist på gemensam standard och reglering. Internet är ett bra exempel. Istället för att vara ett verktyg för frigörelse, så blir det ofta ett slagfält för korporativt missbruk och propaganda.

Vi håller samtidigt på att förlora kampen mot den globala uppvärmningen. Fred är inte enbart frånvaro av krig. Fred består av alla lösningar som minskar internationella spänningar: samarbete inom klimatkampen och resursbrist, institutioner som hanterar maktrivalitet, regleringsmekanismer för att råda bot på ojämlikhet. Listan på hot mot fred, stabilitet och utveckling kan göras lång.

Mot bakgrund av det rådande världsläget har därför president Emmanuel Macron initierat Paris Peace Forum, som syftar till att vara en samlingspunkt för att adressera de faror som hotar internationellt samarbete, global styrning och gemensamma framsteg.

Innehåll

Paris Peace Forum är en årligen återkommande mötesplats för att främja diskussion och lösningsinriktade initiativ inom governance.

Fem nyckelområden präglar innehållet: fred och säkerhet, miljö, utveckling, digitalisering och ny teknologi samt inkluderande ekonomi. Paris Peace Forum är inte tänkt att vara en talarkonferens, utan en plattform för utbyte och interaktion. Särskilda utrymmen kommer att vigas till debatter, presentationer av lösningsinriktade projekt och initiativ, samt hackathons inom innovation. Inklusion präglar alla aktiviterer, vilket gör att särskild emfas läggs på civilsamhällets initiativ.

Projekt presenteras av Sverige

Tracy of Sweden

Forum sur la Paix_icone nouvelles technologies_anglais

Organisation : Tracy of Sweden, Pallisco |

Tracy forestry ™ är ett omfattande globalt affärssystem, baserat på digitalisering av hela det skogliga flödet där ursprunget hos varje enskild stock identifieras och spåras från den ursprungliga platsen i skogen och hela vägen till slutkunden.

Kommunikation

Kommunikationen kring forumet sker främst på Twitter via kontot @ParisPeaceForum och hemsidan parispeaceforum.org. Där finns mer även utförlig information om bakgrund, samarbetspartners och praktikaliteter kring evenemangets organisation. Hemsidan har även en fransk version.

Mer information : https://parispeaceforum.org/fr/

JPEG - 74.9 kb
Grande halle de La Villette

Senast uppdaterad 12/12/2019

Upp